Училища

WTTW-button 2-01

През януари 2015 год. отвори врати първото компютърно училищe “Прозорци към Света” в гр. Самоков. Само за два месеца училището записва над 300 ученика от всички възрасти и социални групи, създава екип от квалифицирани преподаватели от града и получава огромната подкрепа на местната общественост.

Обучение и перспектива:

Перспектива за завършилите:

Фондация Кю работи в тясна връзка с големите фирми в областта на Информационните технологии от столицата, като по този начин създава перспективи за намиране на високо-квалифицирана и добре платена работа в ИТ сферата на успешно завършилите ученици.

Модули на обучение

Начална компютърна грамотност MS OfficeГрафичен дизайнКомпютърно програмиранеАнглийски език
Интернет, и-мейл, Скайп и Фейсбук
работа с Microsoft Word, Excel и PowerPoint
Photoshop, Illustrator, InDesign 
HTML, Java Script, Joomla и други
за начинаещи и средно напреднали

Преподаватели

Преподавателският състав включва местни експерти с дългогодишен опит в преподаването. Назначаването на местни преподаватели помага за професионалното усъвършенстване  на добрите учители по места и създава комфорт на учащите се.

Дипломиране и сертификати

В края на обучението, всички курсисти преминават през задължителен тест, който има за цел да определи нивото на постигнатите знания и компютърни умения. Курсистите, успешно издържали финалния тест, получават Сертификат от компютърно училище “Прозорци към света” за съответния модул. Сертификатът дава шанс на курсистите да намерят работа, изискваща съответните компютърни умения.

Финансиране и база:

Пилотният проект в гр. Самоков е реализиран изцяло със собствени средства, без подкрепата на Европейски проекти. Залата на училището, осигурена от община Самоков е напълно ремонтирана и реновирана от фондацията. Оборудвана е с 25 компютъра, проектор и уеб видеокамери.

Обучението за курсистите е напълно безплатно и се финансира от Фондация Кю.