Дарения

Със собствени средства успяхме да постигнем много.

Заедно можем повече!

 

Можете да подкрепите каузата ни както финансово, така и по нефинансов път.

 

Фондация Кю

IBAN: BG11TEXI95451004288100

BIC:TEXIBGSF

ТЕКСИМ БАНК АД